NYTT PRESSMEDDELANDE - 2022-01-18

I rådande pandemi har vi i fortsatt kommunikation med Länstyrelsen fått nya besked angående hur vi ska förhålla oss till dom restriktioner som finns.

Länsstyrelsen bedömer att Joyvoice verksamhet faller under "platser för fritids- och kulturverksamheter". Dock begränsas inte, i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2021:87), körsång eller symfoniorkester av något maxantal per kvm.
Om kören eller symfoniorkestern däremot har en uppvisning dit allmänheten har tillträde blir det en allmän sammankomst/offentlig tillställning som regleras av 2 kapitlet i FoHMs föreskrifter (2021:81) och då gäller vissa maxantal och andra krav.

Vi kommer självklart ändå hålla nere deltagarantalet så att vi kan sjunga tryggt tillsammans även om vi inte berörs av någon restriktion som begränsar maxantalet. All vår korrespondens med Länstyrelsen är dokumenterad.

Folkhälsomyndighetens hemsida:

Föreskrifter och allmänna råd till fritids- och kulturverksamhet
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum, en konsthall, en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, från den 23 december 2021:

1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verk samheten har vidtagit
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folk-hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Vi ser fram emot att sjunga med dig! Fysiskt, digitalt eller varför inte båda? 💜