Restriktionerna släpper!

Folkhälsomyndihetern har nu gjort en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Detta innebär bland annat att begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning tas bort. För oss innebär det att vi inte längre är begränsade till maximalt 50 deltagare i varje kör.

Vi kommer fortsättningsvis anpassa antalet platser och grundar det utifrån den lokal varje kör sjunger i

Läs om det i sin helhet här.