Vision & värdegrund

Joyvoice Värdeord

Joyvoice har tre värdeord som vi bygger hela vår verksamhet på. Dessa är: Kärlek, Gemenskap och Sångglädje.

Joyvoice Vision

Joyvoice är Sveriges största kursverksamhet som sysslar med körsång och våra körer är tillgängliga för alla som vill sjunga, oavsett sångvana eller eventuell förkunskap.
Vi vill genom vår verksamhet erbjuda en plats dit människor kan komma en dag i veckan, släppa vardagen för en stund och bli påfyllda med ny härlig energi. Bara vara ”här och nu” och unna sig själv sångglädje och gemenskap med andra, kanske få vara sin egen pop- eller rockstjärna för en kväll.
Joyvoice vision är att få fortsätta sprida vår sångglädje över hela Sverige och kanske till och med Norden så att fler får ta del av de positiva hälsoeffekterna som skapas när vi sjunger tillsammans med andra i kör.
Förutom nöjda och glada kunder önskar vi dessutom arbeta för att vara en god arbetsgivare och sprida samma energi, kärlek och gemenskap till alla våra anställda medarbetare.

Joyvoice Värdegrund

Vi fokuserar på att skapa en familjär känsla mellan alla Joyvoice körmedlemmar och körer, både i den egna kören, den egna staden och över hela landet. Via våra sociala medier och deltagar-communities i medlemsappen kan alla deltagare kommunicera med varandra genom filmer, bilder och inlägg som rör engagemanget i Joyvoice.
Detsamma gäller våra medarbetare, vi vill att alla ska känna sig delaktiga, värdefulla och inkluderade i vår Joyvoicefamilj.

Joyvoice deltagare är i alla åldrar. En del är nybörjare med längtan efter att få börja sjunga, andra är vana sångare med flera års tidigare erfarenhet av sång. Hos oss är ALLA välkomna! Det viktigaste för oss är att värna om att hålla god kvalitet i alla våra verksamheter. Oavsett om våra deltagare sjunger i en Joyvoicekör längst ner i Skåne eller högst upp i Norrland ska konceptet vara detsamma och kunden ska få ett likvärdigt innehåll för kursavgiften de betalar.