Ångerrätt & villkor

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Joyvoice (nedan kallat ”kurs”).

Kursansvarig
Joyvoice är ansvarig för alla kurser oavsett ort som arrangeras.

Betala med Klarna
Hos oss handlar du tryggt och säkert med Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Ångerrätt
Joyvoice följer lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ångerrätten börjar gälla från köptillfället och löper 14 dagar. Skulle kursen ha startat igång under ångerfristen gör vi ett avdrag för antal kurstillfällen som pågått från köptillfället samt debiterar en administrativ kostnad på 100kr. Avanmälan ska göras till vår kundtjänst via mail på info@joyvoice.se eller på vår Messenger. Din avanmälan gäller från den dagen du kontaktar oss.

Ångerrätt efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Däremot ger vi alltid kunden ett presentkort på återstående del av terminsavgiften. Vi gör ett avdrag för antal kurstillfällen som pågått samt en administrativ kostnad på 100kr.

Ändringar i kurs
Joyvoice förbehåller sig rätten att vid behov ändra datum, tid och plats för kursen. Detta ska då meddelas till berörd kund skyndsamt. Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift som du har betalt. Om eventuella ovanstående förändringarna påverkar din möjlighet att medverka får du kuravgiften tillbaka.

Foto/Video
Att fotografera samt ta videoupptagningar i samband med Joyvoice repetitioner/framträdanden är fullt tillåtet. Joyvoice förbehåller sig rätten att använda all form av bild samt videoupptagning från repetitioner och framträdanden, på sociala medier samt i reklam och tidningar. Med din anmälan till någon av våra kurser ger du samtycke till ovanstående.

Force majeure
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över, som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force majeure kan inträffa vid t.ex. myndighets beslut, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, epidemi, eldsvåda, strejk, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder. Detta gäller även om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa. Vi har ingen skyldighet att återbetala kursavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera kurstillfällen måste ställas in eller senareläggas till följd av ändringar enligt ovan.

Behandling av dina personuppgifter
Information om hur vi använder personuppgifter hittar du här.

Reklamation
Skulle vi inte komma överens och du fortfarande är missnöjd med en kurs ska du reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till Joyvoice kundtjänst. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut. Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Joyvoice
Joyvoice, 556978-0025.
Klostergatan 26, 582 23 Linköping, 010-8886690
Mail: info@joyvoice.se
Messenger: https://www.facebook.com/JoyvoiceChoirs
OBS! Personlig kundtjänst når du endast via mail eller Messenger.