Ångerrätt & villkor

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Joyvoice (nedan kallat ”kurs”).

Kursansvarig
Joyvoice är ansvarig för alla kurser oavsett ort som arrangeras.

Kursavgift och betalning
Fakturan för terminsavgiften skickas i regel ut 30 dagar innan kursstart på mail och SMS. Du kan betala med Swish eller bankgiro och det går att delbetala med båda alternativen.

Delbetalning hos Joyvoice
Hos Joyvoice kan du givetvis delbetala din terminsavgift! Från 149 kr/månad eller valfritt belopp uppåt.

Ändringar i kurs
Joyvoice förbehåller sig rätten att vid behov ändra datum, tid och plats för kursen. Detta ska då meddelas till berörd kund skyndsamt. Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift som du har betalt.

Foto/Video
Att fotografera samt ta videoupptagningar i samband med Joyvoice repetitioner/framträdanden är fullt tillåtet. Joyvoice förbehåller sig rätten att använda all form av bild samt videoupptagning från repetitioner och framträdanden, på sociala medier samt i reklam och tidningar. Med din anmälan till någon av våra kurser ger du samtycke till ovanstående.

Ångerrätt
Joyvoice följer lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Du kan ångra din anmälan upp till 14 dagar innan kursstart. Bokar du din plats senare än 14 dagar till kursstart, så gäller 14 dagars ångerrätt. Du blir då debiterad för den del av kursen som pågått fram till din avbokning. Du bokar av genom att kontakta oss per mail på: info@joyvoice.se. Spara en kopia på din avanmälan tills vi bekräftat att vi mottagit ditt mail.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Force majeure
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över, som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force majeure kan inträffa vid t.ex. myndighets beslut, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, epidemi, eldsvåda, strejk, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder. Detta gäller även om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa. Vi har ingen skyldighet att återbetala kursavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera kurstillfällen måste ställas in eller senareläggas till följd av ändringar enligt ovan.

Behandling av dina personuppgifter
Information om hur vi använder personuppgifter hittar du här.

Reklamation
Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till Joyvoice kundtjänst. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut. Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Joyvoice
Joyvoice, 556978-0025.
Klostergatan 26, 582 23 Linköping, 010-8886690, info@joyvoice.se.
OBS! Personlig kundtjänst når du endast per e-post.