Integritetspolicy i enlighet med GDPR

Joyvoice World Choirs AB

Dina personuppgifter och din personliga integritet är mycket viktig för oss!

För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

GDPR har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur vi som företag får samla in och behandla dina personuppgifter. Som kund hos oss behöver du inte göra något, men du får gärna läsa vår nya integritetspolicy. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto via någon av våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Allmänt

Joyvoice värnar om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto på vår webbsida, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Joyvoice World Choirs AB (org. nr. 556978-0025), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du besöker vår webbplats som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, epostadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp, order och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.
Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

För att kunna hantera beställningar och köp

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med detta).
 • Identifikation
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av
 • kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
 • Adresskontroll mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, epost, telefonnummer)
 • Betalinformation(t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
 • Betalningsformation (t.ex. hur köpet är gjort, faktura eller kortbetalning.)
 • Eventuellt kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Orderinformation
 • Användaruppgifter för Din profil (endast medlemmar)
 • Din korrespondens
Laglig grund:
 • Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Lagringstid:
 • Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations och garantiärenden.

För att kunna administrera medlemskap och ”Din profil”

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Ge behörighet att logga in
 • Säkerställa identitet
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Möjligheten för dig att följa dina köp och se betalningshistorik
 • Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, epost, telefonnummer)
 • Användarnamn och lösenord
 • Orderhistorik
 • Betalningsinformation
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val
Laglig grund:
 • Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.
Lagringstid
 • Tills att du avslutar ditt konto. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt konto och tillhörande information, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett köp.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, epost, telefonnummer)
 • Användaruppgifter för Din profil (endast medlemmar)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning
 • Användaruppgifter för Din profil
Laglig grund:
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringstid
 • Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana förpliktelser kan t.ex. avse krav gällande produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättlagen och kan hänföras till en enskild individ.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, epost, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Användaruppgifter för Din profil (endast medlemmar)
 • Betalningshistorik
Laglig grund:
 • Rättslig förpliktelse.
Lagringstid:
 • Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering.
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor.
 • Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Köp och användargenererade data (t.ex. klick och besökshistorik)
 • Personnummer
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används
Laglig grund:
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Lagringstid
 • Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För att kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. kurser och utbildning samt service av produkter)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Mottagande av bokningar, om och avbokningar
 • Utskick av bokningsbekräftelser
 • Kommunikation kring bokningen
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost och telefonnummer)
 • Ev. anteckningar du själv väljer att lämna
Laglig grund
 • Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.
Lagringstid:
 • Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder
 • Utse vinnare och förmedla vinster
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, epost, telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event
Laglig grund:
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.
Lagringstid:
 • Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder förenklar din köpupplevelse.
 • Skicka direktmarknadsföring via epost, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder.
 • Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, epost, telefonnummer)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om genomförda köp
 • Köp och användargenererade data (t.ex. klick och besökshistorik)
Laglig grund:
 • Fullgörande av avtal för kunder med Din profil Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser
Lagringstid:
 • För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.
 • För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål under punkt 5 i denna integritetspolicy.

Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions och logistikföretag, bank och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.
Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

Kan barn använda våra tjänster?

Vår webbplats och våra tjänster är inte riktade till barn under myndighetsåldern. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra webbplatser och tjänster. Om vi får veta att vi har fått in personuppgifter från ett barn under myndighetsåldern raderar vi dem, om inte lagen kräver att vi sparar dem. Kontakta oss på info@joyvoice.se om du tror att vi har samlat in information om ett barn under myndighetsåldern av misstag.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Cookies

Vi använder cookies för att underlätta och förenkla för dig när du besöker vår webbplats. Du kan också läsa mer om cookies på Post och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. De specificeras här.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom 25 arbetsdagar.

Rättelse av personuppgifter:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ”Din profil” och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Radering av dina personuppgifter:

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler. Begränsning av behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet:

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via vår kundtjänst per mail (info@joyvoice.se) messenger eller i vår app.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.